منوی داروخانه
Your Cart

ناتورتینت | Naturtint

کیت رنگ مو شماره ۹N نیچرتینت 60 میلی کیت رنگ مو شماره ۹N نیچرتینت 60 میلی
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 9N Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ موی ناتورتینت شماره ۸N:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و..
بلوند عسلی
64,000 تومان
کیت رنگ مو شماره ۸N نیچرتینت 60 میلی کیت رنگ مو شماره ۸N نیچرتینت 60 میلی
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 8N Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ موی ناتورتینت شماره 8N:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و عصاره ه..
بلوند گندمی
63,300 تومان
کیت رنگ مو شماره ۷N نیچرتینت 60 میلی کیت رنگ مو شماره ۷N نیچرتینت 60 میلی
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 7N Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ موی ناتورتینت شماره 7N: کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ع..
بلوند فندقی
63,300 تومان
کیت رنگ مو شماره ۵N نیچرتینت 60 میلی کیت رنگ مو شماره ۵N نیچرتینت 60 میلی
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 5N Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره ۵N نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ع..
شاه بلوطی قهوه ای روشن
63,300 تومان
کیت رنگ مو شماره ۵G نیچرتینت 60 میلی کیت رنگ مو شماره ۵G نیچرتینت 60 میلی
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 5G Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره ۵G نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ع..
طلایی فندقی روشن
63,300 تومان
کیت رنگ مو شماره ۴N نیچرتینت 60 میلی کیت رنگ مو شماره ۴N نیچرتینت 60 میلی
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 4N Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره ۴N نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ع..
شاه بلوطی طبیعی
63,300 تومان
کیت رنگ مو شماره ۴G نیچرتینت 60 میلی کیت رنگ مو شماره ۴G نیچرتینت 60 میلی
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 4G Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره ۴G نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ع..
فندقی طلایی
63,300 تومان
کیت رنگ مو شماره ۲N نیچرتینت 60 میلی کیت رنگ مو شماره ۲N نیچرتینت 60 میلی
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 2N Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره ۲N نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ع..
مشکی قهوه ای
64,000 تومان
کیت رنگ مو شماره ۱N نیچرتینت 60 میلی کیت رنگ مو شماره ۱N نیچرتینت 60 میلی
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 1N Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره ۱N نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ع..
مشکی آبنوسی
63,300 تومان
کیت رنگ مو شماره 9R نیچرتینت 60 میلی کیت رنگ مو شماره 9R نیچرتینت 60 میلی
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 9R Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره 9R نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ع..
قرمز آتشی
63,300 تومان
کیت رنگ مو شماره 9.31 نیچرتینت | بلوند شنی | ۶۰ میل کیت رنگ مو شماره 9.31 نیچرتینت | بلوند شنی | ۶۰ میل
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 9.31 Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره 9.31 نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و..
63,300 تومان
کیت رنگ مو شماره 8G نیچرتینت | بلوند طلایی شنی | ۶۰ میل کیت رنگ مو شماره 8G نیچرتینت | بلوند طلایی شنی | ۶۰ میل
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 8G Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره 8G نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ع..
64,000 تومان
کیت رنگ مو شماره 8C نیچرتینت | بلوند مسی | ۶۰ میل کیت رنگ مو شماره 8C نیچرتینت | بلوند مسی | ۶۰ میل
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 8C Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره 8C نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ع..
63,300 تومان
کیت رنگ مو شماره 8A نیچرتینت: کیت رنگ مو شماره 8A نیچرتینت:
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 8A Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره 8A نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ع..
63,300 تومان
کیت رنگ مو شماره 7M نیچرتینت | بلوند ماهگونی | ۶۰ میل کیت رنگ مو شماره 7M نیچرتینت | بلوند ماهگونی | ۶۰ میل
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 7M Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره 7M نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ع..
64,000 تومان
کیت رنگ مو شماره 7G نیچرتینت: کیت رنگ مو شماره 7G نیچرتینت:
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 7G Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره 7G نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ع..
63,300 تومان
کیت رنگ مو شماره 7C نیچرتینت | بلوند خاک رسی | 60 میل کیت رنگ مو شماره 7C نیچرتینت | بلوند خاک رسی | 60 میل
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 7C Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ موی ناتورتینت شماره 7c: کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ع..
63,300 تومان
کیت رنگ مو شماره 7.7 نیچرتینت | قهوه ای شکلاتی | ۶۰ میل کیت رنگ مو شماره 7.7 نیچرتینت | قهوه ای شکلاتی | ۶۰ میل
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 7.7 Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره 7.7 نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ..
63,300 تومان
کیت رنگ مو شماره 7.46 نیچرتینت | مسی آریزونا | ۶۰ میل کیت رنگ مو شماره 7.46 نیچرتینت | مسی آریزونا | ۶۰ میل
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 7.46 Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره 7.46 نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و..
63,300 تومان
کیت رنگ مو شماره 6N نیچرتینت | بلوند تیره | ۶۰ میل کیت رنگ مو شماره 6N نیچرتینت | بلوند تیره | ۶۰ میل
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 6N Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره 6N نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ع..
63,300 تومان
کیت رنگ مو شماره 6G نیچرتینت | بلوند طلایی تیره | ۶۰ میل کیت رنگ مو شماره 6G نیچرتینت | بلوند طلایی تیره | ۶۰ میل
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 6G Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره 6G نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ع..
63,300 تومان
کیت رنگ مو شماره 6.7 نیچرتینت | شکلاتی بلوند تیره | ۶۰ میل کیت رنگ مو شماره 6.7 نیچرتینت | شکلاتی بلوند تیره | ۶۰ میل
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 6.7 Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره 6.7 نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ..
64,000 تومان
کیت رنگ مو شماره 6.66 نیچرتینت | قرمز آتشی | ۶۰ میل کیت رنگ مو شماره 6.66 نیچرتینت | قرمز آتشی | ۶۰ میل
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 6.66 Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره 6.66 نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و..
64,000 تومان
کیت رنگ مو شماره 5M نیچرتینت | ماهگونی فندقی روشن | ۶۰ میل کیت رنگ مو شماره 5M نیچرتینت | ماهگونی فندقی روشن | ۶۰ میل
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 5M Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره 5M نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ع..
63,300 تومان
کیت رنگ مو شماره 5C نیچرتینت | فندقی مسی روشن | ۶۰ میل کیت رنگ مو شماره 5C نیچرتینت | فندقی مسی روشن | ۶۰ میل
ناموجود
برند: ناتورتینت | Naturtint مدل: Naturtint 5C Permanent Hair Color 60ml
کیت رنگ مو شماره 5C نیچرتینت:کیت رنگ مو حاوی بطری رنگ – بطری آماده کننده – شامپو – بالم سلامت مو – دستکش و راهنمای استفاده می باشد. کیت رنگ مو فاقد مواد زیان آور شامل رزورسینول – آمونیاک – پارابن- سیلیکون – روغنهای معدنی- عطر مصنوعی – فلزات سنگین می باشد. رنگ مو ، شامپو و بالم دارای روغن و ع..
64,000 تومان
نمایش 1 تا 25 از 31 (2 صفحه)

برند ناتورتینت برندی معتبر و اسپانیایی در زمینه تولید انواع محصولات مراقبت از مو است. این برند از مواد اولیه با کیفیت در تولید محصولاتش استفاده می کند و همواره به استانداردهای بین المللی پایبند بوده است، همین امر سبب شده است که این برند گواهینامه های معتبر از جمله  GMP را دریافت کند. این برند اولین رنگ موی بدون آمونیاک در سراسر دنیا به شمار می رود، به همین دلیل محصولات این برند در میان تمامی کسانی که می خواهند موهایی زیبا و درخشان داشته باشند، به خوبی شناخته شده است. یکی از ویژگی های منحصر به فرد محصولات این برند پایبندی به حفظ محیط زیست است، همین امر این برند را به برندی محبوب در میان برندهای دیگر آرایشی و بهداشتی تبدیل کرده است.

محصولات برند ناتورتینت

محصولات این برند معمولا به دلیل وجود رنگ موهای خاص آن در ایران شناخته شده است، اما این برند محصولات دیگری را نیز به بازار آرایشی و بهداشتی عرضه کرده است. موسسان برند ناتورتینت بر این عقیده هستند، همانطور که سلامتی ارگان های دیگر بدن حائز اهمیت هستند، باید به سلامتی موهای خود نیز اهمیت بدهیم و همین امر سبب شده است که این برند محصولاتی مناسب برای مو را به بازار عرضه کند.

  • انواع رنگ مو بدون آمونیاک
  • انواع شامپو برای موهای آسیب دیده
  • انواع شامپو برای شستشو موهای مختلف
  • انواع سرم مو برای رساندن مواد مغذی به مو

انواع محصولات برند ناتورتینت را از داروخانه آنلاین بخواهید!

داروخانه آنلاین با فراهم سازی بستر امن اینترنتی این امکان را فراهم ساخته است تا تنها با یک کلیک از منزل و یا محل کار محصول مورد نظر خود را سفارش دهید و در کمترین زمان ممکن محصول را درب منزل تحویل بگیرید. مشاوره های داروخانه آنلاین در خدمت شما هستند تا اطلاعات لازم را در مورد انواع مکملها به طور رایگان در اختیار شما قرار دهند.