Menu
Your Cart

ویال

توضیحات دسته‌بندی

ویال ظرف های امپول مانند هستند که بعد از شکستن از قسمت مشخص مورد استفاده خارجی قرار می گیرند. ویال ها نیز عموما خاصیت درمانی دارند.

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.