بارداری و شیردهی

ید درمانی
پزشکی هسته ایانواع اسکن هسته ایبارداری و شیردهی

ید درمانی و بارداری

درمان با رادیو ید یا ید درمانی اساساً در بیمارانی که باردار هستند ممنوع است. تیروئید جنین در حدود هفته 10 بارداری شروع به تجمع ید می کند و ید رادیویی به راحتی از جفت عبور می کند. اگر قرار...

بیش تر بخوانید
اطلاعات کامل در مورد اسکن هسته ای زنان باردار و شیرده!
پزشکی هسته ایبارداری و شیردهی

اطلاعات کامل در مورد اسکن هسته ای زنان باردار و شیرده!

بسیاری از افراد در این زمینه سوال می پرسند که آیا اسکن هسته ای زنان باردار و شیرده خطرناک است یا خیر! منابع خارجی به این موضوع اشاره می کنند برای پذیرش بانوان باردار و شیرده در اسکن پزشکی هسته...

بیش تر بخوانید