اسکن هسته ای کودکان

رفلاکس ادراری
پزشکی هسته ایاسکن هسته ای کودکان

اسکن هسته ای کودکان (رفلاکس ادراری)

برگشت ادرار یا رفلاکس ادراری، دو نوع اولیه و ثانویه را شامل می شود. شایع ترین نوع برگشت ادرار اولیه است، بدین معنی که شلی دریچه به علل ارثی وژنتیکی بوده وازدوران جنینی وجود داشته است. بسیاری از والدین چنین...

بیش تر بخوانید
آیا اسکن هسته ای در کودکان بی خطر است؟
پزشکی هسته ایاسکن هسته ای کودکان

آیا اسکن هسته ای در کودکان بی خطر است؟

اسکن هسته ای در کودکان یکی از مواردی است که تمامی افراد در مورد آن سوال می پرسند. تصویربرداری پزشکی هسته‌ای کودکان (اطفال) از مقادیر کمی مواد رادیواکتیو به نام ردیاب‌های رادیواکتیو، یک دوربین مخصوص و یک کامپیوتر برای کمک...

بیش تر بخوانید