Menu
Your Cart

تشک برقی

توضیحات دسته‌بندی


تشکچه برقی سرامیکی زیکلاس مد | مجهز به سیستم محافظ داخلی برای کنترل مدار در برابر گرمای بیش از حد
ناموجود
برند: زیکلاس مد | Zyklusmed مدل: Zyklusmed Electric Ceramic Mattress
 گرفتگی عضلات کمر یا اسپاسم عضلات پشتگرفتگی عضلات میتواند در نقاط مختلف بدن از جمله پا و کمر بروز نماید ، اما گرفتگی عضلات پشت بسیار شایع است البته باید توجه نماید که اگر این عارضه به صورت مداوم و مستمر بروز مینماید ، دیگر یک گرفتگی محسوب نمیشود و باید بسیار پیگیری و درمان شودگرفتگی ساده عضلات ..
1,405,200 تومان
تشک برقی دو نفره زیکلاس مد | دارای ۱۱ سطح متفاوت حرارت تشک برقی دو نفره زیکلاس مد | دارای ۱۱ سطح متفاوت حرارت
ناموجود
برند: زیکلاس مد | Zyklusmed مدل: Zyklusmed heathing under blanket
گرفتگی عضلات کمر یا اسپاسم عضلات پشت :گرفتگی عضلات میتواند در نقاط مختلف بدن از جمله پا و کمر بروز نماید ، اما گرفتگی عضلات پشت بسیار شایع است البته باید توجه نماید که اگر این عارضه به صورت مداوم و مستمر بروز مینماید ، دیگر یک گرفتگی محسوب نمیشود و باید بسیار پیگیری و درمان شودگرفتگی ساده عضلات کمر ..
2,640,000 تومان
تشک برقی تک نفره زیکلاس مد | کاهش درد های مزمن ناحیه پشت تشک برقی تک نفره زیکلاس مد | کاهش درد های مزمن ناحیه پشت
ناموجود
برند: زیکلاس مد | Zyklusmed مدل: Zyklusmed Electric Single Mattress
گرفتگی عضلات کمر یا اسپاسم عضلات پشت :گرفتگی عضلات میتواند در نقاط مختلف بدن از جمله پا و کمر بروز نماید ، اما گرفتگی عضلات پشت بسیار شایع است البته باید توجه نماید که اگر این عارضه به صورت مداوم و مستمر بروز مینماید ، دیگر یک گرفت