Menu
Your Cart

قرص مفاصل و استخوان

توضیحات دسته‌بندی

قرص مفاصل و استخوان

مفاصل و استخوان!

قسمت عمده ای از بدن انسان را مفاصل تشکیل می دهند. محل قرارگیری استخوانها در کنار هم را مفصل می گویند. در واقع مفاصل توانایی حرکت را در بدن انسان به وجود می آورند. این توانایی سبب می شود اسکلت بدن شکل بگیرد و بتواند بر محیط پیرامون خود اثر بگذارد. استخوانها در محل اتصال به مفصل قدری بزرگتر می شوند. با این کار حجم تماس افزایش پیدا می کند و سبب حرکت بهتر و پایداری بیشتر می شود. مفصل یکی از مهمترین بخش های سیستم حرکتی بدن است و در صورت بروز مشکل حرکت انسان را با اختلالات زیادی رو به رو می کند. به طور کلی سه نوع مفصل در بدن انسان وجود دارد:
  • مفصل متحرک یا دی آرتروز
  • مفصل نیمه متحرک یا آمفی آرتروز
  • مفصل بدون حرکت یا سین آرتروز
اگر در هر یک از این نواحی مشکلی پیش بیاید، پزشک قرص مفاصل و استخوان را تجویز می کند که باید مطابق با دستورالعمل مصرف شوند.

بیماری های مفاصل و استخوان

شایع ترین بیماری های مفصلی و استخوانی به شرح زیر هستند:
  • استئورآتریت: در این بیماری غضروف مفصلی دچار آسیب می شود و همین امر سبب می شود استخوانها ب